Regulamin

REGULAMIN

Konkursu Młodych Talentów im. Ryszarda Sarbaka

 

 • Konkurs Młodych Talentów im. Ryszarda Sarbaka to nierozerwalnie związana z Festiwalem Reggae na Piaskach, choć w swojej formule osobna, impreza przeznaczona dla miłośników muzyki i kultury reggae z całej Polski. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie „Strefa Kultury”.
 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Strefa Kultury” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Ślusarska 16
 2. Konkurs jest przeznaczony dla młodych polskich zespołów grających różne odmiany muzyki reggae
 3. Każdy zespół, który chce stanąć w konkursowe szranki, musi: zapoznać się z regulaminem, przysłać na adres: reggae@zapis.net.pl  zgłoszenie, zawierające minimum 2-3 nagrania, zdjęcie zespołu i krótką informację o wykonawcy, otrzymać droga mailową potwierdzenie prawidłowości zgłoszenia. 
 4. Organizatorzy wybierają spośród wszystkich zgłoszeń 4-5 zespołów, które wystąpią na dużej scenie. Zespoły  otrzymują zwrot zryczałtowany, równy dla każdego wykonawcy, zwrot kosztów  podróży.
 5. Wyboru laureata dokona festiwalowa publiczność na zasadzie 1 osoba-1 głos.
 6. Sposób głosowania: do głosowania służą opaski, które dostaje każdy uczestnik Konkursu, zarówno wykonawcy, jak i artyści. Oddanie głosu polega na oddaniu opaski organizatorom, którzy ja przecinają i wrzucają w widocznym publicznie miejscu do urny z nazwa zespołu.
 7. Sposób liczenia głosów: głosy liczy komisja składająca się organizatorów  i zaproszonych gości oraz reprezentantów sponsorów Konkursu.
 8. Wyniki ogłaszane są publicznie na scenie tego samego dnia, w którym odbywa się Konkurs.
 9. Nagrody: zwycięski zespół otrzyma markowy sprzęt muzyczny, pamiątkową statuetkę oraz zaproszenie na koncert za rok w charakterze gwiazdy Konkursu.
 10. Komisja konkursowa może zadecydować o innym podziale nagród lub wręczyć swoje nagrody dla wybranego wykonawcy, jako Nagrodę Specjalną.
 11. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja.

 

 

Stowarzyszenie „Strefa Kultury”

statuetka2_poziom